Olympští bohové v Digitálním světě

Jako Olympští bohové se označuje dvanáct nejvýznamnějších bohů starověkého Řecka. Pojmenování vychází z názvu jejich sídla, hory Olymp. Z řecké mytologie později vycházely také mytologie starověkého Říma či Etrurie (sídlo Etrusků). Římané rovněž uctívali dvanáct nejvýznamnějších bohů, kteří jsou často s těmi řeckými ztotožňováni. Odkazy na Olympské bohy nacházíme i dnes, napříč druhy umění i žánry. A výjimkou nejsou ani Digimoni, ve kterých se Olympští bohové přerodili do skupiny božských Digimonů známé jako Olympská nebo Olympická dvanáctka.

Olympští bohové v řecké mytologii

Olympští bohové bývají označováni také jako Olympané, dvanáct olympských bohů nebo dvanáct olympanů. Tito bohové se na Olympu usídlili poté, co po desetiletém boji porazili předchozí božské vládce, Titány. Mezi Olympské bohy patří potomci Titánů Zeus (nejmocnější bůh ze všech), Héra (která je zároveň Diovou manželkou), Poseidon, Démétér a Hestiá. Kromě nich pak dotváří dvanáctku olympanů sedm Diových dětí Arés, Artemis, Héfaistos, Hermés, Athéna, Apollón a Afrodité (Héfaistova manželka a Diova adoptivní dcera).

Dii Consentes v římské mytologii

O římské mytologii jako takové se dodnes vedou spory. Někteří badatelé odmítají považovat římské bohy za originální a tvrdí, že je římská mytologie zcela převzata z řecké. Pravdou je, že Římané měli vlastní mýty a příběhy, ty se však týkaly spíše založení města Říma. Silný vliv Řecka (i Etrurie) je nezpochybnitelný, většinu mýtických příběhů, které známe z římské literatury a jiných druhů umění, opravdu má původ v řecké mytologii.

Také u Dii Consentes jde vidět inspirace starověkými Řeky a Etrusky. Tak zní totiž název skupiny dvanácti nejvýznamnějších bohů starověkého Říma, která je velmi podobná Olympským bohům. Dii Consentes se skládá z šesti bohyň a šesti bohů, kteří jsou v mnohém podobní starořeckým olympským bohům. V některých detailech jako je funkce či postavení se však liší. Poprvé se výčet Dii Consentes objevil ve 3. století před naším letopočtem v díle básníka Ennia. Podle něj jsou členy Juno, Vesta, Minerva, Ceres, Diana, Venuše, Mars, Merkur, Jupiter, Neptun, Vulkán a Apollo.

Olympská dvanáctka

3a9af7601e654df634ae332a65274e65d5cef79cr1 1073 1221v2 00

Olympská dvanáctka

Tuto skupinu tvoří 12 božských Digimonů, kteří vládnou Digitálnímu světu Ilias řízeném počítačem Homeros a který se nachází na jiném serveru než Digitální svět ovládaný Yggdrasillem. Olympská dvanáctka (nebo také Olympos XII) je velmi silná, její schopnosti se vyrovnají Královským rytířům. Ti proto necítili potřebu zasahovat do záležitostí na Iliadě.

Členové Olympos XII chrání své vlastní domény a co se týče incidentů v Digitálním světě, zachovávají neutralitu. I přes to mají mnoho nepřátel. Nenávist Digimonů, které kdy Olympská dvanáctka porazila, se znovuzrodila jako Titamon, jehož cílem je získat hlavy všech dvanácti členů. Existují také Digimoni, kteří mají podobný přístup a cíl jako Olympská dvanáctka, například Plutomon. Ten byl však ze skupiny vyloučen pro svou až zbytečnou krutost. Řecko-římský bůh Pluto byl Platónem také považován za jednoho z dvanácti bohů. Platón totiž s těmito bohy spojoval dvanáct měsíců a chtěl, aby byl Plutovi, který vládl podsvětí, a duším mrtvých věnován poslední měsíc.

Olympská dvanáctka se objevila napříč merchem Digimoni. Celá skupina je v centru dění Digimon Crusader. Někteří z členů se objevují také v Digimon Savers, Digimon Savers: Another Mission, Digimon Collectors, Digimon World: Next Order a v karetních hrách. Neptunemon, Marsmon a Apollomon jsou členové BAGRA armády, v Digimon Savers se jako jeden z hlavních „protivníků“ objevil Mercurymon a v Digimon Xros Wars je Olympos XII název rockové skupiny vystupující na Shoutmonově korunovaci.

Jména členů Olympos XII jsou odvozena od konkrétních římských bohů. Členy Olympské dvanáctky jsou Apollomon, Bacchusmon, Ceresmon, Dianamon, Junomon, Jupitermon, Marsmon, Mercurymon, Minervamon, Neptunemon, Venusmon a Vulcanusmon.

Apollomon

Apollomon se pyšní titulem Sun God (Slunečný Bůh), jeho zvířetem je lev a doménou slunce. Na svého římského předchůdce, boha Apolla, odkazuje nejen jménem, ale také vzhledem připomínajícím slunce a lva (znamení lva je považováno za „domov“ Slunce). Má mužskou postavu a tvář, dlouhé červené vlasy, oranžovou srst a ostré tesáky a drápy. Téměř celé jeho tělo pokrývá brnění a ve vlasech má obrovský hřeben svírající kouli připomínající Slunce. Další orb je umístěn v zadní části jeho úst a podobný kulatý tvar mají také drahokamy na hřbetech jeho rukavic. Apollomon v sobě ukrývá sluneční energii, která dokáže rozpustit cokoliv.

Bacchusmon

Zvaný také Great Chaotic God (Bůh velkého chaosu), jeho symbolickým zvířetem je had a předlohou bůh vína a nespoutaného veselí Dionýsos. Není proto divu, že jeho podobou je had vínově fialové barvy. Sám Bacchusmon se stylizuje jako největší piják z celého Digitálního světa. Má velmi veselou a starostlivou povahu a pořádá divoké večírky, na které si zve Dospívající nebo Dospělé Digimony. Je nesmírně oblíbeným hostitelem, protože ve svém těle dokáže destilovat jakýkoliv alkohol. Sám má nejraději ovocné víno, zejména pak víno z fermentovaného ovoce z lesa Karpos Hulē, který roste na zádech Ceresmon. Tito dva Digimoni jsou si velmi blízcí a tráví spolu dost času. Informace o Bacchusmonově destilovaném jedu zkoumal Crack Team a kolují zvěsti, že právě tato data se stala podkladem pro přípravu bakteriologických zbraní.

Ceresmon

Bacchusmonova věrná přítelkyně Ceresmon má titul God of Fertility (Bohyně plodnosti), jejím symbolickým zvířetem je pták a předlohou bohyně Ceres. Ceresmon má podobu gigantického ptáka, který na svých zádech nese les Karpos Hulē (v překladu Ovocný les). Plody z tohoto lesa jsou známé a velmi oblíbené po celém Digitálním světě. Tělo Ceresmon se skládá z kamenů a půdy a na vrcholku její hlavy je usazeno Ceresmon Medium, které je považováno za Ceresmoninu skutečnou podobu. Ceresmon nemá téměř žádnou sílu a schopnost bojovat, proto se jen zřídka objevuje na veřejnosti. Příležitostně se ale zjeví těm, kteří si získají její důvěru. Má velmi dobrotivé a laskavé srdce, plody svého lesa dává hladovým Digimonům a zraněným poskytuje ve svém lese přístřeší. Ovšem těm, kteří si neváží přírody a ničí ji, se zjeví v podobě démonického lesa, který s sebou přináší hrůzu a smrt.

Dianamon

Doménami této Digi bohyně jsou led a voda, její titul zní Moonlight God (Půlnoční bohyně) a jejím symbolickým zvířetem je králík (v Japonsku je králičí tvář připodobňována k měsíci v úplňku). Její božská předloha, Diana, byla ochránkyní žen a otroků a bohyní porodu i lovu. Bývá zobrazována jako lovkyně s lukem a toulcem. Dianamon se vyznačuje především svou schopností bojovat i v mrazu, kdy okolní teploty sahají hluboko pod nulu. A stejně jako Měsíc, má i ona dvě strany – světlou a temnou.

Junomon

Doménou Junomon je porod a manželství, její předlohou bohyně Juno. Stejně jako ona je i Junomon vyobrazena se zbraněmi v ruce a plášti ze zvířecí kůže. Junomon je partnerkou a také ochránkyní Jupitermona. Hledá a zbavuje se všech, kteří by se protivili jeho vůli. Je svému druhovi velmi oddaná a snad i díky své nezlomné lásce je schopná snášet všechny jeho zlozvyky. Jejím symbolickým zvířetem je páv, kterého svým vzhledem lehce připomíná. I Junomon má odvrácenou tvář, kterou Jupitermon nikdy nespatřil.

800px JupitermonvsPlutomon crusader

JupitermonvsPlutomon

Jupitermon

Jupitermon je digitální alternativou římského boha Jupitera, oba jsou vládci počasí, nebe, bouří, hromů a blesků. Symbolickým zvířetem Jupitermona je sova, na kterou odkazují jeho obrovská ptačí křídla. Na bitevním poli působí tento Digimon jako moudrá síla, která soudí dobré a zlé skutky a trestá ty, kteří si zvolili zlo. S jeho rozsudkem je možné nesouhlasit, nesouhlas však znamená výzvu k souboji a ke změně rozhodnutí dojde pouze v případě Jupitermonovy prohry. K té prý zatím nikdy nedošlo.

Marsmon

Digimonský bůh války. Jeho tělo vypadá na první pohled téměř lidsky, svalnatá postava je pokryta upnutým rudým oblekem s plameny. Jeho hlava je však panteří, s obrovskými tesáky a rohem uprostřed čela. Marsmon je dobře obeznámen s nejrůznějšími bojovými technikami, a to včetně skrytých. Jeho největšími zbraněmi jsou však jeho holé ruce a nohy. Ve své hmotnostní kategorii nemá nepřítele, který by jej byl schopný porazit.

Mercurymon

Mercurymon má pověst nejrychlejšího Digimona. Pohybuje se tak rychle, že jej není možné spatřit pouhým okem. Mercurymon nesnáší, když musí dlouho zůstat na jednom místě, rád se potuluje po Digitálním světě a setkání s ním je téměř nemožné. Jeho brnění má podobu vlka, který je také jeho symbolem.

Minervamon

Tato nepatrná Digi bohyně, která připomíná mladou a nevinnou dívku, klame svým vzhledem. Její římskou předlohou je bohyně Minerva a stejně jako ona je i Minervamon bohyní války a moudrosti. Válku symbolizují štít a meč větší než ona, které svírá ve svých rukách, moudrost je vyobrazena v sovích křídlech na její helmici. Minervamon disponuje nadlidskou silou, má veselou povahu a svou nevinností někdy opravdu připomíná dítě. Je však velmi emočně nestabilní a jakmile má špatnou náladu, začne být poměrně útočná, divoká a sobecká. Málokdo dokáže s Minervamon vyjít.

Neptunemon

Římský bůh Neptun, řecký bůh Poseidon a také člen Olympské dvanáctky Neptunemon jsou vládcové moří a vod. Neptunemon řídí všechny vodní Digimony. Jeho tělo je pokryto šupinami z chromového digizoidu přetvořeného na modrý digizoid a ve vodě se dokáže pohybovat neuvěřitelnou rychlostí. Neptunemon sídlí v hlubinách moře ve svém zámku Abyss Sanctuary, kde jej mohou vyrušovat pouze ti, kteří snesou obrovský tlak vody.

Crusader Promo 25

Venusmon a Mervamon

Venusmon

Tento Digimon s podobou ženy je plný lásky a vášně. Ať už je Venusmon kdekoliv, bez ohledu na to, jak je vše v její blízkosti zničené, začnou z půdy rašit květiny a vše ožívá. Říká se, že Venusmon má mezi Digimony mnoho věrných služebníků. Disponuje třetím vnitřním okem, kterým vnímá okolní svět a který nedokáže nikdo a nic oklamat. Venusmon je vždy doprovázena svými věrnými přáteli: ptáčkem Olive a mušlí Hotan, s kterými dokáže mluvit. Jelikož je její doménou láska, používá v boji svou moc k tomu, aby v nepříteli vzbudila pozitivní emoce a tím jej ochromila.

Vulcanusmon

Jméno Vulcanusmon je známé po celém Digitálním světě. Právě on totiž vyrobil ty nejznámější a nejničivější zbraně. Říká se mu proto také God of Smithery neboli Bůh kovářství. Jeho dílem je například Berenjena, kterou si velmi oblíbil Beelzebumon. Vulcanusmon je velmi pyšný a tvrdohlavý. Jakmile má pocit, že jeho zákazník nedokáže svou novou zbraň dostatečně ovládat, zakázku nezhotoví. Při práci mu pomáhá jeho osm paží a svůj řemeslný styl přenáší Vulcanusmon i do bojů.

Titamon

Tento titán pomsty nosí ve svém gigantickém těle nevyčerpatelnou energii z nenávisti všech, kteří kdy byli poraženi Olympskou dvanáctkou. Cílem Titamona je shromáždit hlavy všech členů Olympox XII. Na svých obrovských pažích má lebky s daty a silou všech poražených nepřátel. V ruce svírá obří meč Zanjinto vyrobený z kostí Skull Greymona, který tiše vrčí nenávistí. Titamon je velmi mocný a nebezpečný Digimon. Svým mečem je schopný rozseknout i nepřítelovo Digi jádro a z tohoto útoku se nikdo nedokáže plně zotavit. Titamon také umí svým nepřátelům navodit halucinaci, při které pociťují hrozivou sílu Zanjinta i poté, co je meč z jejich těla vytažen. Zasažený Digimon neuvěřitelně trpí až do doby, dokud jeho duch nezemře. Titamon má přezdívku One-Man Division (Jednotka jednoho muže), neboť i když prochází bitevními poli sám, je schopný přivolat mocného hostitele. Vyvolává stíny podle lebek na svých pažích, které pak tvoří jeho legii nemrtvých.

Autor: Lucije

Záložka pro permanentní odkaz.

Autor: Adrifinel

Bláznivý analytik Digitálního světa.

Jedna reakce na Olympští bohové v Digitálním světě

  1. sikis izle říká:

    You ought to be a part of a contest for one of the greatest websites online. Cristi Enos Jdavie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *