V-Pet evoluční linie

Na vývoj Digimona má vliv mnoho různých věcí. Jednou z nich je i to kolik uděláte při péče chyb. Patří sem třeba nenakrmení hladového Digimona po dobu 20 minut od zavolání či nezhasnutí světla spícímu Digimonovi.

Digimona překrmíte tak, že bude odmítat další jídlo. Vyberete-li třeba možnost bitvy, zrovna když váš Digimon spí, narušíte mu tím spaní.

Dítě I

 • Z vejce se vylíhne Botamon.

Dítě II

 • Koromon po hodině čekání.

Dospívající

 • Agumon se vyvine z Koromona, pokud se jenom 3x špatně postaráte.
 • Pokud jich uděláte víc, stane se z Koromona Betamon.

Dospělý

 • Pokud uděláte max tři chyby při péči o svého Digimona a budete mít trénik 32+, váš Agumon se vyvine v Greymona.
 • Agumon se stane Tyranomonem, když uděláte 4 a více chyb při péči, trénink 5-15, 3x ho překrmíte a až 4x mu narušíte spánek.
 • Pro Devimona potřebujete max tři chyby při péči o Agumona a trénink do 31.
 • Betamon to samé, akorát trénink je 48+
 • Chcete-li, aby se váš Agumon vyvinul v Meramona udělejte 4+ chyb při péči, více jak 3x překrmte, až 6x mu narušte spánek a trénink mějte 16+.
 • Máte-li Betamona, tak chyb nedělejte více jak 3 a trénujte do 47.
 • Betamon se vyvine v Aidramona, když uděláte 4 a více chyb při péči, trénink bude 8-31, 3x ho překrmíte a 9+ mu narušíte spánek.
 • Sedramon se vyvine z Betamona, máte-li 4 a více chyb při péči, trénink bude 8-31, překrmíte ho až 4x a naopak 8x ho vyrušíte ze spaní.
 • Pokud nesplníte ani u Agumona nebo Betamona požadavky potřebné pro Digizměnu v jiného Digimona, těšte se na Numenona.
 • .

Dokonalý

 • MetalGreymon se vyvine z Greymona, Devimona nebo Airdramona, pokud budete mít 15 a více bitev.
 • Mamemon se vyvine z Tyranomona, Meramona nebo Seadramona, pokud budete mít 15 a více bitev.
 • A pokud máte Numemona, bude vaším následujícím Digimonem Monzaemon, pokud budete mít 15 a více bitev.

Dítě I

 • Z vejce se vylíhne Punimon.

Dítě II

 • Tunomon po hodině čekání.

Dospívající

 • Gabumon se vyvine z Tunomona, pokud se jenom 3x špatně postaráte.
 • Pokud jich uděláte víc, stane se z Tunomona Elecmon.

Dospělý

 • Pokud uděláte max tři chyby při péči o svého Digimona a budete mít trénik 48+, váš Gabumon se vyvine v Kabuterimona.
 • Gabumomon se stane Garurumonem, když uděláte 4 a více chyb při péči, trénink 5-31, 3x ho překrmíte a až 4x mu narušíte spánek.
 • Pro Angemona potřebujete max tři chyby při péči o Gabumona a trénink do 47.
 • Elecmon to samé, akorát trénink je 48+
 • Chcete-li, aby se váš Gabumon vyvinul v Yukidarumona udělejte 4+ chyb při péči, více jak 3x překrmte, až 6x mu narušte spánek a trénink mějte 32+.
 • Máte-li Elecmona, tak chyb můžete udělat 4+ a trénujte 8-15, 5x překrmte a vyrušte svého Digimona více jak 5x ze spaní.
 • Elecmon se vyvine v Birdramona, když uděláte max 3 chyby při péči, trénink bude 0-47.
 • Whamon se vyvine z Elecmona, máte-li 4 a více chyb při péči, trénink 16+, překrmíte ho 6x a více a naopak 4x ho vyrušíte ze spaní.
 • Pokud nesplníte ani u Gabumona nebo Elecmona požadavky potřebné pro Digizměnu v jiného Digimona, těšte se na Vegimona.
 • .

Dokonalý

 • SkullGreymon se vyvine z Kabuterimona, Angemona nebo Birdramona, pokud budete mít 15 a více bitev.
 • MetalMamemon se vyvine z Garurumona, Yukidarumona nebo Whamona, pokud budete mít 15 a více bitev.
 • A pokud máte Vegimona, bude vaším následujícím Digimonem Vademon, pokud budete mít 15 a více bitev.

Dítě I

 • Z vejce se vylíhne Poyomon.

Dítě II

 • Tokomon po hodině čekání.

Dospívající

 • Patamon se vyvine z Tokomona, pokud se jenom 3x špatně postaráte.
 • Pokud jich uděláte víc, stane se z Tokomona Kunemon.

Dospělý

 • Pokud uděláte max tři chyby při péči o svého Digimona a budete mít trénik 48+, váš Patamon se vyvine v Unimona.
 • Patamon se stane Centalmonem, když uděláte 4 a více chyb při péči, trénink 5-31, 3x ho překrmíte a až 4x mu narušíte spánek.
 • Pro Orgemona potřebujete max tři chyby při péči o Patamona a trénink 0-47.
 • Kunemon to samé, akorát trénink je 48+
 • Chcete-li, aby se váš Patamon vyvinul v Bakemona udělejte 4+ chyb při péči, 3x překrmte, více jak 6x mu narušte spánek, trénink 32+.
 • Máte-li Kunemona, tak chyb můžete udělat 4+ a trénujte 8-15, 5x překrmte a vyrušte svého Digimona více jak 5x ze spaní.
 • Kunemon se vyvine v Shellmona, když uděláte max 3 chyby při péči, trénink bude 0-47.
 • Drimogemon se vyvine z Kunemona, máte-li 4 a více chyb při péči, trénink bude 16+, překrmíte ho 6x a více a naopak 4x ho vyrušíte ze spaní.
 • Pokud nesplníte ani u Patamona nebo Kunemona požadavky potřebné pro Digizměnu v jiného Digimona, těšte se na Scumona.
 • .

Dokonalý

 • Andromon se vyvine z Unimona, Orgemona nebo Shellmona, pokud budete mít 15 a více bitev.
 • Giromon se vyvine z Centalmona, Bakemona nebo Drimogemona, pokud budete mít 15 a více bitev.
 • A pokud máte Scumona, bude vaším následujícím Digimonem Etemon, pokud budete mít 15 a více bitev.

Dítě I

 • Z vejce se vylíhne Yuramon.

Dítě II

 • Tanemon po hodině čekání.

Dospívající

 • Piyomon se vyvine z Tanemona, pokud se jenom 3x špatně postaráte.
 • Pokud jich uděláte víc, stane se z Tanemona Palmon.

Dospělý

 • Pokud uděláte max tři chyby při péči o svého Digimona a budete mít trénik 48+, váš Piyomon se vyvine v Monochromona.
 • Piyomon se stane Cockatrimonem, když uděláte 4 a více chyb při péči, trénink 5-31, 3x ho překrmíte a až 4x mu narušíte spánek.
 • Pro Leomona potřebujete max tři chyby při péči o Piyomona a trénink 0-47.
 • Palmon to samé, akorát trénink je 48+
 • Chcete-li, aby se váš Piyomon vyvinul v Kuwagamona udělejte 4+ chyb při péči, 3x překrmte, více jak 6x mu narušte spánek, trénink 32+.
 • Máte-li Palmona, tak chyb můžete udělat 4+ a trénujte 8-15, 5x překrmte a vyrušte svého Digimona více jak 5x ze spaní.
 • Palmon se vyvine v Coelamona, když uděláte max 3 chyby při péči, trénink bude 0-47.
 • Mojyamon se vyvine z Palmona, máte-li 4 a více chyb při péči, trénink bude 16+, překrmíte ho 6x a více a naopak 4x ho vyrušíte ze spaní.
 • Pokud nesplníte ani u Piyomona nebo Palmona požadavky potřebné pro Digizměnu v jiného Digimona, těšte se na Nanimona.
 • .

Dokonalý

 • Megadramon se vyvine z Monochromona, Leomona nebo Coelamona, pokud budete mít 15 a více bitev.
 • Picklemon se vyvine z Cockatrimona, Kuwagamona nebo Mojyamona, pokud budete mít 15 a více bitev.
 • A pokud máte Nanimona, bude vaším následujícím Digimonem Digitamamon, pokud budete mít 15 a více bitev.

Dítě I

 • Z vejce se vylíhne Zurumon.

Dítě II

 • Pagumon po hodině čekání.

Dospívající

 • Gazimon se vyvine z Pagumona, pokud se jenom 3x špatně postaráte.
 • Pokud jich uděláte víc, stane se z Pagumona Gizamon.

Dospělý

 • Pokud uděláte max tři chyby při péči o svého Digimona a budete mít trénik 48+, váš Gazimon se vyvine v DarkTyranomona.
 • Gazimon se stane Cyclomonem, když uděláte 4 a více chyb při péči, trénink 5-31, 3x ho překrmíte a až 4x mu narušíte spánek.
 • Pro Devidramon potřebujete max tři chyby při péči o Gazimona a trénink 0-47.
 • Gizamon to samé, akorát trénink je 48+
 • Chcete-li, aby se váš Gazimon vyvinul v Tuskmona udělejte 4+ chyb při péči, 3x překrmte, více jak 6x mu narušte spánek, trénink 32+.
 • Máte-li Gizamona, tak chyb můžete udělat 4+ a trénujte 8-15, 5x překrmte a vyrušte svého Digimona více jak 5x ze spaní.
 • Gizamon se vyvine v Flymona, když uděláte max 3 chyby při péči, trénink bude 0-47.
 • Deltamon se vyvine z Gizamona, máte-li 4 a více chyb při péči, trénink bude 32+, překrmíte ho 6x a více a naopak 4x ho vyrušíte ze spaní.
 • Pokud nesplníte ani u Gazimona nebo Gizamona požadavky potřebné pro Digizměnu v jiného Digimona, těšte se na Raremona.
 • .

Dokonalý

 • MetalTyranomon se vyvine z DarkTyranomona, Devidramona nebo Flymona, pokud budete mít 15 a více bitev.
 • Nanomon se vyvine z Cyclomona, Tuskmona nebo Deltamona, pokud budete mít 15 a více bitev.
 • A pokud máte Raremona, bude vaším následujícím Digimonem Ex-Tyranomon, pokud budete mít 15 a více bitev.

Komentáře jsou uzavřeny.