Digisvět podle anime

Digimon Adventure/02

Digitální svět v tomto vesmíru se nachází v paralelní shodě s dalšími dvěmi dimenzemi.
Jeden je kaleidoskopický svět, který má sílu přeměnit myšlenky a sny na skutečnost a druhý je ponurý zlověstný oceán “svět Temnoty”. Digisvět je úzce svázán s těmito dvěma světy. Síla uskutečnit své sny v kombinaci s daty
Digisvet Adventuretohoto světa dala život lidským myšlenkám, snu, duchovním vírám a mýtům ve formě Digimonů. Což je podle bytosti zvané Gennai důvod, proč má tento svět primitivní a zároveň moderní věci. Týká se to například různých smazaných projektů, jejich data byla zaslána do Digisvěta, a tak i nadále pokračovaly.

Život Digimona v tomto vesmíru je cyklický. Když Digimon dosáhne konce svého života, data, která tvoří jejich tělo, se rozptýlí a znovu se zformují ve vesnici Počátků, kde získají podobu Digivejce. O tyto barevné kraslice se stará Elecmon. V rámci znovu zrození koluje legenda. Podle které Anubimon strážící a dohlížející na Temnou oblast, hledá Digimony, jejich život byl nějakým způsobem ukončen a rozhoduje o tom, kdo se znovuzrodí a kdo zde bude ponechán. V Digitálním světě je mnoho míst pojmenováno podle počítačového programu nebo hardwaru. Čtyři posvatá zvířata jsou zde strážci.

Příchod zlé bytosti z pod za “ohnivé zdi” způsobil rozdílné plynutí toku času. Takže čas ubíhal mnohonásobně rychleji než v našem světě. Jeden den v Digisvětě se rovná jedné minutě na Zemi. Tato bytost byla kdysi poražena skupinou dětí, kteří se staly legendou a byly nazvány “Vyvolenými dětmi”. O několik let se objevila podobná zlá bytost, která byla poražená novou skupinou Vyvolených dětí. A časy obou světů byly opět sesynchronizovány.

O tři roky byla rovnováha Digisvěta znovu ohrožena vystavěním černých obelisků, které destabilizovaly realitu kolem. Díky tomu byla existence Digitálního světa odhalena celému světu, a tak dvacet let poté, všichni lidé mají za partnera Digimona.

V tomto vesmíru jste mohli do Digisvět cestovat skrze portály pomocí digiovladače nebo skrze bránu ve Vamdemonově hradě. Abyste se dostali do správného světa museli jste správně na podstavec rozmístit karty. Jak přesně otevírání portálů funguje nebylo nikdy vysvětleno. Nicméně lze natrvalo uzavřít. O tři roky později se nám dostalo Digitálních bran. Jednalo se o programy zabudované do počítačů, umožňující přístup do Digitálního světa. Jejich přesný původ není znám, ale aktivují se pomocí vylepšené verze digiovladače, D-3. Původní digiovladače nelze k tomuto účelu použít, ale pokud byl program otevřen osobou ovládající původní digiovladač, může ještě cestovat do Digisvěta. Digitální brány jsou schopny se na počítači objevovat náhodně.

Digimon Tamers

Digitální svět v tomto vesmíru se značně liší. Ve svém nejranějším stádium nebyl nic víc než jedna velká poušť. Jak rostla komunikační sítě Země, rozvíjel se a dynamicky vyvíjel. Tvořilo se stále víc a víc vrstev. V nejnižší vrstvě se Digital World Night2nachází již zmíněná pouštní oblast. Nejvyšší je domov Čtyř posvátných zvířat, kteří tomuhle světu vládnou. Mezi nimi leží mnoho rozdíl vrstev mající vlastní biotop, speciálně vhodný pro Digimony, kteří zde žijí. Za pomocí všudepřítomných Stepních běžců je možné se opravit či vyléčit zranění.

Ačkoliv se v Digisvětě běžně střídá noc a den, zde neexistuje svítání ani soumrak. Buď je hned světlo nebo hned tma. Na obloze lze spatřit pulzující kouli kódu a světla představující Zemi, z níž vycházejí toky dat, obrovské sloupy energie zasahující a manipulující se světem. Jedná se o fyzickou prezentaci úkonů v rámci počítačové sítě prováděných lidmi na celém světě. Pokud jedince tento datový tok zachytí, bude teleportován na libovolné místo v Digisvětě. Mezi Zemí a Digisvětem leží deformovaná mezi dimenzionální oblast, kde realita je značně nestabilní a definována pouze vnímající jedince, kteří jí procházejí.

.

Komentáře jsou uzavřeny.