Evoluce a její druhy

Samotnou evoluci můžeme rozdělit na několik druhů. Ve výsledku všechny dělají jedno a tu samou věc. A to je přechod z jedné úrovně do druhé. Nicméně se liší tím za jakých podmínek je toho dosaženo. A však je třeba vzít v úvahu fakt, že tvůrci v tomhle směru nemají poněkud moc jasno. Takže spousta věcí není zcela dořešená a nastavená pravidla se neustále mění.

Základní

Jedná se o přirozený proces a každý Digimon by se měl se dříve nebo později vyvinout na nejvyšší úroveň. Ať už pomalým způsobem nebo zrychleným. Úloha člověka je zde diskutabilní. A nelze zcela jasně určit jakou lidé v tomhle procesu hrají vlastně roli. Jedno je jisté, člověk může tento vývoj značně urychlit. Nikdo však nemůže říct, jestli evoluční linie odemčena působením člověka je ta samá, která by se odemkla působením přirozenějších pomalejších vlivů.

De-evoluce

Jedná se o proces, který působí zcela opačným směrem. Digimon se nevyvíjí výš, ale níž. Obvykle k tomu dochází, pokud dotyčný jedinec přijde o značné množství svých dat a energie. Tok dat je obousměrný.

Super digizměna

Její působení se mění v závislosti na použitém vesmíru. Může to být vývoj z “dospívající” úrovně na “dospělou” nebo z “dospělé” na “dokonalou”.

Warp digizměna

Je zrychlení vývoj, kdy dotyčný jedinec přeskočí alespoň o jednu úroveň výš. V praxi to znamená. že třeba Digimon  na úrovni “dospívající” se vyvine na úroveň “dokonalý”.

Synchronizovaná digizměna

V dabované  anglické verzi známá také jako DNA Digievolution. Jedná se o sloučení dvou nebo více Digimonů stejné úrovně do jednoho. V rámci procesu dojde ke spojení vědomí do jednoho s tím, že mají jenom jedno Digijádro. Ačkoliv existují výjimky. Jedná se pak o porušení dogma. Při spojení dvou rozdílných úrovní je nejčastěji výsledkem Digivejce, ze kterého se vylíhne jedinec mající od každého něco.

Rozdělení

Je opakem Synchronizované digizměny.

Temná digizměna

Jedná se o druh klasické Digizměny, která je vyvolána negativními emocemi či jinak dojde k vynucení vývoje. Ať ze strany člověka nebo jiných okolností. Digimon takto vyvinut často ztrácí nad sebou kontrolu. Přičemž se dostáváme k tomu, že vývoj je dobrovolný a jeho vynucování s sebou přináší neblahé následky.

Komentáře jsou uzavřeny.