Všeobecná charakteristika: Biologické údaje

Vzhled

dracomon_bVšeobecně můžeme Digimoni popsat jako různobarevná monstra,  která jsou často velmi nebezpečná. Najdeme mezi nimi jedince vypadající jako draci, rostliny nebo třeba bytosti podobné andělům. Mezi jednotlivými druhy existují různé barevné mutace. Někdy je to jeden stejného druhu, jen má jinou barvu, někdy ale jiné zbarvení může znamenat zcela jiný druh. Za většinu návrhů jejich vzhledu je zodpovědný pan Watanabe Kenji.

Velikost a váha

Obecně se velikost Digimona udává v G. Co se týká jejich vlastní velikosti, ta může být různá. Podle všeho velikost nebo-li výška dotyčného jedince záleží na konkrétním světě. Je známo, že někteří Digimoni můžou komprimovat svá data a tak měnit velikost. Nicméně, lze mezi nimi najít jedince o velikosti do půl metrů, ale i o velikosti třeba 150 m.  Výškou nejlépe zjistit v porovná13939505_270534349999333_1238991911836316810_nní s jinými předměty nebo lidmi.  Pod pojmem velikost se často může rozumět váha. Nikdo neví, kolik vlastně kilogramů či snad tun Digimoni váží. Ví se jen to, že jejich datová velikost může být důležitá pro jejich další vývoj.

Jméno

Obecně jméno Digimona neodkazuje na něho samotného, ale na jeho druh. Ačkoliv ho dotyčný jedinec považuje za jeho vlastní. Dokonce  někteří jedinci můžou mít stejné jméno, ačkoliv se od sebe vzhledově můžou výrazně lišit. Při evoluci na další vývojový stupeň se  kromě podoby mění i jméno. Z Digimona, jenž se vyvíjí se stává nový jedinec patřící k jinému druhu. Nicméně, co se týče ostatních faktorů, jedná se pořád o toho samého jedinci se stejnými osobnostními rysy jako měl předtím. V některých médiích můžou mít Digimoni svoje vlastní přezdívky. Dále je také nutno podotknout rozdíl v pojmenování z pohledu originálu a dabingu. Mnoho Digimonů se jinak jmenuje ve své domovině a jinak v zahraničí. Občas, to může působit zmatky, ale celosvětově se lidé víceméně naučili používat obě verze. Možná se zeptáte, co vlastně dotyčné jméno znamená.  Obvykle jméno odkazuje na určitou vlastnost dotyčného Digimona jako je třeba podoba. Skládá se z názvu a přípony .mon. Jedná se o obdobní případ jako, když máme název souboru a jeho příponu.

Pohlaví

Ačkoliv pan Chiaki J. Konaka uvedl, že Digimoni nemají pohlaví, což podle tradice zároveň sám vyvrátil, v komunitě se však stále vedou na toto téma vášnivé diskuze. Přičemž toto tvrzení vychází z prvotní charakteristiky, co je Digimon a japonského pohledu na monstra. Pro Japonce jsou monstra bezpohlavní. Někteří lidé se to snaží vysvětlovat tím, že Digimoni nemají pohlaví v tom smyslu, že se nemůžou pohlavně rozmnožovat, ale řídí se určitým souborem vlastností typickými pro mužské a ženské pohlaví. I zde je problém, neboť tvůrci jsou známi tím, že porušují nejen svoje koncepty, ale i svých kolegů. Problematický je v tomhle i vzhled, kdy někteří jedinci mají zcela jasnou podobu jednoho pohlaví.  V Digimon Xros Wars podle mínění některých lidí Digimoni mají i fyzické pohlaví. Oficiálně však Digimoni pohlaví nemají, neboť jsou brány ve své podstatě jako virus, který se vyvinul.  Více o tomhle tématu: https://digitalnimonstra.cz/muzeme-u-digimonu-rozlisovat-pohlavi/

Pozn. Pohlaví se neurčuje jenom podle toho, co se komu houpe či nehoupe mezi nohama. Ale máme určování pohlaví na genetické bázi. Vlastně, máme celkově tři.  Z tohoto pohledu se jeví jako nejlepší možnost jakýsi pseudohermafroditismus. Dále, Digimoni mají podle všeho představovat jakousi simulaci života. Takže je na bíleni, že by se u nich fyzické pohlaví mohlo vyvinout. A rovněž  se koncepty mění dle zadání. Dneska pohlaví nemají a zítra jsou schopni se rozmnožovat jako my.

Komentáře jsou uzavřeny.