Všeobecná charakteristika: Biologické údaje

Vzhled

dracomon_bVšeobecně můžeme Digimony popsat jako různobarevná monstra různých tvarů a velikostí,  která jsou často velmi nebezpečná, ale i velmi přátelská a neškodná. Najdeme mezi nimi jedince vypadající jako draci, rostliny nebo třeba bytosti podobné andělům. Mezi jednotlivými druhy existují různé barevné mutace. Někdy je to jde o jedince stejného druhu, jen má jinou barvu. Jiné zbarvení může však taky znamenat zcela odlišný druh. Za většinu návrhů  je zodpovědný pan Watanabe Kenji. Dalším důležitým ilustrátorem je As’maria, který stojí spolu s Naoyou za vzhledem Digimonů X.

Velikost

Zobrazení výšek a rozdílů mezi nimi u vybraných Digimonů.

Příklad výšky některých Digimonů.

Obecně se velikost Digimona udává v  gigabyte (G).  Různé zdroje definují měrnou jednotku po svém.  Dřívější V-Pety, jako je Digital Monster a Digimon Pendulum, definují g jako gram rovnající se v běžné reálné jednotce měření fyzické hmotnosti. Pozdější jako Digimon Pendulum Progress, mají tendenci definovat G jako Gigabajt jednotku pro měření dat pro digitální počítač nebo úložiště médií.

Co se týče jejich samotné velikosti, ta může být různorodá. Podle všeho velikost nebo-li výška dotyčného jedince záleží na konkrétním světě a okolních podmínkách. Je známo, že někteří Digimoni můžou komprimovat svá data a tak měnit velikost. Nicméně, lze mezi nimi najít jedince o velikosti do půl metrů, ale i o velikosti třeba 150 m.  Výškou nejlépe zjistit v porovnání s jinými předměty nebo lidmi.  Pod pojmem velikost se často může rozumět váha.

Váha

Nikdo neví, kolik vlastně kilogramů či snad tun  takový Digimon může vážit. Potenncionální váhu můžete odhadovat z dostupných médií jako jsou seriály. V nich Digimony děti často různě chovají a nosí. Z toho lze usoudit, že dotyčný Digimon má takovou hmotnost, aby ho unesl průměrný školák. A u takové Tankmona, který představuje tank lze hádat 14-30t tun.  Nicméně, jejich datová velikost může být důležitá pro jejich další vývoj.

V Digimon V-Pet a podobných videohrách je hmotnost Digimona závislá na vaší péči. Během dne proto různě kolísá. Konzumace jídla nebo bílkovin obecně způsobuje mírné přibírání na váze, zatímco absolvování tréninku způsobuje mírné zhubnutí. Udržení určité váhy  je kritériem pro vývoj v konkrétního Digimona.

Je běžné, že Digimoni, kteří jsou překrmeni do té míry, že dosáhnou maximální možné hmotnosti 99G, pociťují negativní účinky a obvykle onemocní.  V Digimon Twin se Digimon, který dosáhne hmotnosti 80G, promění v Burpmon(a) .

Digimoni, kteří se objevují ve V-Petech a podobných videohrách, mají tzv. minimální hmotnosti. Která říká, že  nemůže být snížena pod hodnotu minimální hmotnosti daného druhu.

Jméno

Obecně jméno Digimona neodkazuje na něho samotného, ale na jeho druh. Ačkoliv ho dotyčný jedinec považuje za jeho vlastní. Dokonce  někteří jedinci můžou mít stejné jméno, ačkoliv se od sebe vzhledově můžou výrazně lišit. Při evoluci na další vývojový stupeň se  kromě podoby mění i jméno. Z Digimona, jenž se vyvíjí se stává nový jedinec patřící k jinému druhu. Nicméně, co se týče ostatních faktorů, jedná se pořád o toho samého jedinci se stejnými osobnostními rysy jako měl předtím. V některých médiích můžou mít Digimoni svoje vlastní přezdívky.

Dále je také nutno podotknout rozdíl v pojmenování z pohledu originálu a dabingu. Mnoho Digimonů se jinak jmenuje ve své domovině a jinak v zahraničí. Občas, to může působit zmatky, ale celosvětově se lidé víceméně naučili používat obě verze. Možná se zeptáte, co vlastně dotyčné jméno znamená.  Obvykle jméno odkazuje na určitou vlastnost dotyčného Digimona jako je třeba podoba. Skládá se z názvu a přípony .mon. Jedná se o obdobní případ jako, když máme název souboru a jeho příponu.

Pohlaví

Ačkoliv pan Chiaki J. Konaka uvedl, že Digimoni nemají pohlaví, což podle tradice zároveň sám vyvrátil, v komunitě se však stále vedou na toto téma vášnivé diskuze. Přičemž toto tvrzení vychází z prvotní charakteristiky, co je Digimon a japonského pohledu na monstra. Pro Japonce jsou monstra bezpohlavní. Někteří lidé se to snaží vysvětlovat tím, že Digimoni nemají pohlaví v tom smyslu, že se nemůžou pohlavně rozmnožovat, ale řídí se určitým souborem vlastností typickými pro mužské a ženské pohlaví. I zde je problém, neboť tvůrci jsou známi tím, že porušují nejen svoje koncepty, ale i svých kolegů. Problematický je v tomhle i vzhled, kdy někteří jedinci mají zcela jasnou podobu jednoho pohlaví.  V Digimon Xros Wars podle mínění některých lidí Digimoni mají i fyzické pohlaví. Oficiálně však Digimoni pohlaví nemají, neboť jsou brány ve své podstatě jako virus, který se vyvinul.  Více  v našem článku týkající se pohlaví u Digimonů.

Pozn. Pohlaví se neurčuje jenom podle toho, co se komu houpe či nehoupe mezi nohama. Ale máme určování pohlaví na genetické bázi. Vlastně, máme celkově tři.  Z tohoto pohledu se jeví jako nejlepší možnost jakýsi pseudohermafroditismus. Dále, Digimoni mají podle všeho představovat jakousi simulaci života. Takže je na bíleni, že by se u nich fyzické pohlaví mohlo vyvinout. A rovněž  se koncepty mění dle zadání. Dneska pohlaví nemají a zítra jsou schopni se rozmnožovat jako my.

Komentáře jsou uzavřeny.