V-Pet/Digivice

Tamagotchi vs V-Pet

6a00d8341c464853ef0133f30a031c970b-600wiDigimon Virtual Pet (V-Pet) byl poprvé vydán v 26. června 1997 společností Bandai. Jednalo se podstatě o protějšek světově proslulého Tamagotchi, jenž vytvořili Yokoi  Akihiro z  WiZ a  Maita  Aiki 23. listopadu 1996.  Oba dva jsou založeny na stejném konceptu, a to starání se o malé zvířátko/monstrum na displeji malého zařízení, které jste si mohli připnout na klíče.  Původně Tamagotchi bylo určeno převážně pro dívky, zatímco V-Pet měl být určen pro kluky. To sebou přinášelo několik změn. Jednou z nich byl  tréninkový a bitevní systém, kdy jste pomocí konektorů mohli propojit dvě zařízení a svést tak bitvu se svým kamarádem.

Co se týče samotného propojení, tento koncept mělo již Tamagotchi a sloužilo k výměně dárků, hraní her a k nalezení partnera. Což je další rozdíl mezi těmito hračkami. Monstra ve V-Petu nemají pohlaví a nová monstra nevznikají tak “pářením” dvou jedinců. A nutno dodat, že Digimona zabijete podstatně hůř než je tomu u monstra na Tamagotchi.  Souvisí to s konceptem o znovuzrození a s tím, že v případě V-Petu byla monstra tvořená daty,  zatímco jejich protějšky na starší sestřičce byly spíše živá stvoření. Ostatně Maita Aki kdysi uvedla, že když byla na Vysoké škole, chtěla vytvořit pro své přátelé nějaké zvířátko, o které by se mohli starat a nosit ho při sobě.

V-Pet

První V-Pet, jenž nese název Digital Monster Ver. 1 a které bylo vydáno  27. června 1997 bylo víceméně bojové Tamagotchi. Mělo jednoduché funkce, několik barevných variant a obsahovalo 14 Digimonů, mezi nimi třeba známého Agumona. Vývoj vašeho Digimona (v té době se tomu ještě neříkalo Digimon) závisel na tom kolik jste udělali chyb při starání a jak jste splnili evoluční podmínky. Ty byly pro každou ze šesti evolučních úrovní jiné. Ovšem stejně jako u Tamagotchi, jste začínali s vejcem. Celkem bylo vydáno pět verzí.

24. října 1998 přišla na řadu další řada V-petů, a to Digimon Pendulum 1.0. Obsahovalo již 20 Digimonů a bylo doplněno o nové funkce tzv. Jogress a trénování pomocí třesení/kývání hračkou. Celkem mělo cca 11 různých verzích obsahující různé Digimony.  Bylo rovněž větší než jeho předchůdce.

Později 27. června. 2002 přišlo na řadu Pendulum Progress. Přineslo nové funkce jako možnost dosáhnout pomocí sóla vyšší úrovně, aniž byste museli bojovat s jiným V-Petem. Rovněž se změnilo upozorňování. Místo displeje “Volání”, váš Digimon jednoduše vydával zvuk a vizuálně na sebe upozorňoval.

1-1Všechny tři variety byly vydány spolu s D-Scannery a byly spolu kompatibilní. Některé verze V-Petů jsou lze mezi sebou propojovat. Chtěli-li jste získat určitého Digimona museli jste ho propojit s požadovaným zařízeným. Pendulum Progress obsahovalo celkem 24 Digimonů. Další v řadě je Pendulum X 1.0, které přišlo na svět 26. dubna 2003. Spolu s ním byla vydána i tzv. Digimon Chronicle, která obsahovala mini příběh o Ygrassillu a Královských rytířích. Mezi nejnovější funkce patří tzv. Úkolová mapa, na které lze získat různé předměty a indikátor X. Celkem tři různé verze obsahovaly cca 60 Digimonů.

26. března 2005 přišel na řadu Digimon Accel (Accelerator). Bylo podstatně větší než jeho předchůdci a bylo dodáváno spolu s DDP čipovou kartou, pomocí, které jste mohli naskenovat potřebné DNA pro evoluci. Rovněž jste mohli změnit vzhled zařízení. Celkem čtyři verze obsahovaly cca 122 Digimonů. Mezi nimi třeba verzi Kudamona, kterou jsme doposud nikde neviděli a jenž se lišila od té, která je známá většina lidí.  23. listopadu vyšlo k 10, výročí Digimon Mini ver. 1.0. Jednalo se podstatě k návratu ke starým kořenům. Mini nemělo Úkolovou mapu. A na rozdíl od minulých verzí nepoužívá ikonky pro své funkce. Namísto toho vybíráte jednotlivé funkce. Celkem tři verzi obsahovaly cca 44 Digimonů.

Po něm následovalo Digivice iC 10 x, jenž spatřilo světlo světa 31. března 2006. Ačkoliv se jedná podstatě o Digivice patří se svými funkcemi mezi V-pety. Společně s ním obdržíte i jednu desku sloužící ke skenování Digiduše. Nemá úkolovou mapu, ale má tzv. Koloseum.  Rovněž jste mohli využít vzdušného signálu. Celkem tři verze obsahovaly cca 100 Digimonů. Americká verze nesla název Data Link.

Jako další přišlo na řadu 19. března 2007 Digimon Twin L, se kterým se pojí manga Digimon Next. Twin je unikátní v tom, že bylo původně vydáno jakou součást páru. Novinkou je tzv. Komunikační event, kdy vaši Digmon můžou společně trénovat a jíst. Můžete i získat unikátného Digimona Burpmona. Celkem obě verze obsahují cca 24 Digimonů.

Jako poslední v řadě japonských V-petů je Digimon Mimi Shoutmon Red vydané 6. listopadu 2010. Od svých předchůdců se výrazně liší. Toto Mini se nedá propojit s jinými V-Pety a nemá evoluční úrovně. Místo toho provádíte tvz. DigiXros, jenž není trvalý a váš Digimon se může navrátit ke své dřívější podobě. Celkem tři verze obsahují cca 46 Digimonů.

Ostatní V-Peti

Kromě V-Petů v Japonsku bylo vydáno i několik V-Petů v ostatních částech Asie a v Austrálii. Jednalo se o V-Pet ver. 6 co by pokračování původního V-Petu, jenž má stejné funkce jako ostatních pět japonských verzí s tím, že používá výcvikové metody z prví verze. Obsahovalo cca 23 Digimonů. Jako další bylo Pendulum Cycle, jenž vychází z původního Penduluma. Cycle má tři hlavní rysy, jenž ho odlišují od ostatních V-Petů. Váš Digimon se vyvijí a roste v mnohem kratším čase. Může se vrátit zpět na úroveň “dospívající” a zobrazují se náhodné bitvy, pokud nic neděláte. Každé Cycle obsahuje Digimony z předchozích verzí Penduluma. Poslední je D-Cyber asijská verze Pendulumu X. Vzhledově připomíná flipový mobil. Text na obrazovce je v angličtině a některé názvy Digimonů nebyly použity jinde než tady. Rovněž umožňuje propojení se staršími typy V-petů, jenž byly vydány před Pendulem X.

Digivice

Bandai-digital-monster-ver1-1997-modro-japonský digimon-_1Ačkoliv bývají Digivice často označován jako V-Pet, tak se od něj výrazně liší. A rovněž je třeba poznamenat, že i když existuje proto český ekvivalent  “digiovladač” pro lepší rozlišení ho nepoužíváme, neboť obě zařízení fungují zcela jinak. Digivice na rozdíl od V-Petu často funguje jako pedometer a chybí prvek starání o monstrum. A také ve své partě můžete mít více Digimonů. Ohled je třeba brát i na rozdíly mezi původní japonskou verzí a americkou, kdy se často zařízení lišila ve svých funkcích.

Jako první byl vydán Digivice ver. 1  1. července 1999.  Jednalo o první Divivice ze série pedometer hraček. Neexistovala zde žádné starání nebo trénován monstra.  Místo toho jste mohli mít pod kontrolou více Digimonů, se kterými jste se spřátelili, když jste postupovali oblastmi. Po absolvování několika potřebných bitev se váš Digimon vyvinul. Postup přes mapy vyžadoval “kroky” a tak měl zezadu klip, abyste si ho mohli dát na opasek. Byly vydány dvě verze obsahující cca 32 Digimonů, přičemž byla vydána ještě jedna verze, a to 1. sprna 2014 ku příležitosti 15. výročí.  Americká verze měla menší displej, rozdílné hry a celkově se dost lišila. Jediné, co mají obě verze společné je evoluční linie partnerských Digimonů.

1000099907_2Jako další vyšel 18. června 2000 D-3. Název byl zkratkou pro Digimon, detegovat a detektovat. Zařízení mělo anténu pomocí, které jste mohli vyhledat další D-3. Rovněž jste prostřednictví ní mohli získat Digivůli z elektronického signálu, jenž vydává třeba televize. V každé verzi D-3 máte přístup pouze ke dvou Digimonům. Nicméně jste mohli používat Vyzbrojenou digizměnu.

Postup přes různé oblasti vyžaduje určitý počet kroku, stejně jako u první verze Digivice. V D-3 jste mohli opět trénovat. Celkem tři verze obsahovaly cca 140 Digimonů. Co se týče americké verze, tak jednak existovaly dvě vzhledově rozdílné verze. A rovněž neměla možnost detekce, přičemž obsahovala hry. Ku příležitosti 15. výroční byla tato hračka znovu vydána 25. prosince 2015.  Jako další následoval D-Ark ver. 1.0 28. dubna 2001. Jednalo se o další pedometer hračku, tudíž bylo potřeba udělat určitý počet kroků a zezadu měla klip. Mohli jste trénovat a nově jste zde mohli používat karty z Hyper Colosea, jenž mají na sobě čárkový kód. Japonskou verzi lze propojit s konzolí WonderSwan Color. Celkem čtyři verze obsahovaly cca 114 Digimonů. Co se týče západní produkce existují dvě verze americká a evropská.

D-Ark byl uveden v Americe jako D-Power, jenž se od původní japonské liší ve způsobu provedení. Je to také jediný Digivice, který lze připojit k počítači. Na rozdíl od jiných Digivice váš Digimon se automatiky vyvíjí na další úroveň v závislosti na tom na jaké jste mapě. Americká verze obsahuje hry a nelze skenovat karty či propojit s již zmíněnou konzolí. U Evropské verze jste naopak karty mohli používat.

Po něm byl na konci června 2002 vydán D-Scanner 1.0. Tato hračka byla založena na skenování čárkových kódů z různých výrobků. Zde neexistuje žádná mapa. Tři verze, jenž byly vydány se od sebe vzhledově liší. Celkově obsahovaly cca 231 Digimonů. V Americe, Evropě a Asii je toto zařízení známo jako D-Tector. Na rozdíl od japonské verze neskenuje čárkové kódy. Namísto toho spoléhá na snímač pohybu. Je to rovněž krokoměr. Což znamená, že má mapu. Také obsahuje sérii her.

Jako další v řadě je Digimon Xros Loader, jenž byl vydán 16. října 2010. Jako první Digivice má podsvícený barevný displej a využívá IR připojení. Nicméně není kompatibilní s předchozími verzemi. Toto zařízení rovněž slouží jako MP3 přehrávač. Přičemž nové Digimony získáváte skenováním různých zvuků. Digimoni zde se nevyvíjejí, ale provádí tzv. DigiXros. Rovněž můžete použít různé Digipaměti. Existují tři verze, přičemž poslední černou jste mohli získat, pokud jste byli šťastným výhercem D-Athalon D-Slinger na 11. ročníku Jump Festy. Zařízení lze rovněž propojit s tzv. Digimon Xros Arenou. Celkem tři verze obsahují cca 255 Digimonů. Americká verze nese název Digimon Fusion Loader. Tato verze nemá barevný displej, který je obdélníkový, prostředním tlačítkem se nedá otáčet, namísto toho je rozdělena na části.

Digimon Neo je originální hračka z produkce Bandai Asie. Jedná se o Digivice, která v sobě zahrnuje úkoly jako v Pendulum Cycle. Klade důraz na čistění mapy a boje, nikoliv na trénink a evoluci Digimonů.

Různé

Spolu s prvním Digivice byl vydán k Koushirovo laptop aneb Digimon Analyzer, jenž je kompatibilní s původním V-Petem, Pendulumem a Digivicem. Rovněž i s WonderSwan a Digimon World pro PS. Slouží víceméně jako taková databáze, kde jednotlivé informace odemykáte vyřešením různých hádek, hraní her a analýzou.

Jako další byl vydán D-Terminal ve spojitosti s D-3. Obsahoval analýzu, koloseum, řešení různých hádanek a možnost ukládání a prohlížení či kombinování Digivůlí. Toto zařízení bylo kompatibilní si původním V-Petem, Pendulumem, Digivicem a D-3. Rovněž i s konzolí WonderSwan.  Také jste měli možnost bitev. Oproti tomu jste v Americké verzi mohli vyhledával Digimony pomocí karet z Hyper Colosea a obsahovala dvě hry. Nicméně byla kompatibilní jenom s D-3  a D-Powerem.

DigiWindow v souvislosti s Digimon Savers je ekvivalent k předchozím dvěma. Obsahuje databázi s více jak 160 Digimonů a je kompatibilní pouze s Digivice iC. Nicméně můžete připojit mobilní telefon, ačkoliv v dnešní době tato možnost již není dostupná.  Dále nabízí možnost chození po mapách a hraní miniher.

D-Gather je aktulizovaná verze D-Terminalu pro Digimon Tamers. Jedná se o asijskou produkci. Byl vydán spolu s D-Powerem a má podbné funkce jako D-Terminal s výjimkou režimu hry. Hra byla nahrazena režimem Partner, který umožňuje získat některého z dvanácti Digimonů z Adventure nebo Tamers.

D-Spirit je další z řad originálních výrobků, jenž nenapodobuje žádnou technologii uvedenou v anime. Spojuje v sobě vyhledávající funkce D-Terminalu s úkolovými hrami. Přičemž druhá verze ho kombinuje s režimem pátrání.

Komentáře jsou uzavřeny.