Speciální vývojové stupně

Kromě základní vývojových úrovní, máme k dispozici i několik speciálních. Často platící pro Digimoni, kteří nejsou  klasifikováváni v rámci standardních vývojových stupňů či není jejich úroveň známa.

ÚroveňDub
VyzbrojenýDigimon ve zbroji
Hybridní
Planoucí mód
Třídy

Vyzbrojený

Starobylá forma, které jsou podle všeho schopni dosáhnout jenom někteří Digimoni za pomocí artefaktu Digivůle.

Hybridní

Hybridní je považována za umělou formu rozdělenou do několika typů.

Hybrid-H

Je forma, která prostřednictvím lidského Spiritu transformuje člověka nebo Digimona do Digimona humanoidního typu. Síla takového jedince je rovna přibližně úrovni “dospělý”.

Hybrid-B

Jedná se o změnu Digimona nebo člověka v Digimona zvířecího typu, jehož síla je často rovnocenná úrovni “dokonalý”. K zapotřebí je zvířecí Spirit. Někteří jedinci můžou mít problém s ovládnutím této formy.

Hybrid-A

Kombinací zvířecího a lidského Spiritu stejného prvku vznikne tato forma, jenž vzhledově kombinuje prvky obou. Hybrid A je zhruba výkonem roven Digimonům na úrovni “Ultimátní”.

Hybrid-Z

Kombinuje nejčastěji pět lidských a pět zvířecích Spiritů přičemž transformuje člověka nebo Digimona do velmi silné podoby. Známy jsou pouze dva jedinci KaiserGreymon a MagnaGarurumon.

Hybrid-U

Momentálně je znám pouze jediný Digimon, který vznikl kombinací všech deseti lidských a zvířecích Spiritů, a to Susanoomon.

Planoucí mód

Je mód, který přesahuje sílu Digimonů na stupni “ultimátní”. Někteří lidé ho řadí mezi Změnu módu, někteří jako zvláštní kategorii. Digimon takto změň je nejčastěji obklopen plameny. Obvykle ho aktivuje síla lidských emocí.

Třídy

Jedná se o jakési pod stupně k existujícím hlavním. Často se sem řadí hybridní Digimoni nebo ti, jenž jsou uvedení jako bez-úrovňoví . Bližší informace nejsou známy.

Komentáře jsou uzavřeny.