Digisvět

Co je Digisvět?

Digitální svět zkráceně: Digisvět je smyšlený paralelní vesmír vytvořený z počítačových dat oddělený neviditelnou bariérou objevující se v materiálech související s Digimon. Přesněji bychom to však mohli nazvat jakousi  vrstenou paralelní dimenzí,  vesmírem překračující ten náš. Tento svět obývají Digimoni a různé digitální Digisvetentity. Existuje několik různých Digitálních světů, působících jako navzájem paralelní světy a vyskytující se v různých kontinuitách. Mohou existovat na samostatných serverech mající různý hostitelský počítač. Alternativní Digisvěty mohou být použity jako energetické kanály. Někteří Digimoni mají schopnost je využít. Nutno dodat, že existuje pojednání o tom, že je vše prakticky jedna velká síť tvořena nekonečným množstvím serverů. Přičemž každý z nich je jeden vesmír mající své planety a hvězdy.  Kde je čas a prostor od sebe oddělen a zároveň koexistující pospolu, přičemž památníky Stela zaznamenávají obrovské množství dat a dokonce i simulují budoucnost.

Původ

Původ Digisvěta podle některých zdrojů začíná spolu s objevením prvního počítače Atanasoff-Berry (ABC), který měl údajně položit základy tohoto světa. Následovně první patentovaný počítač Eniac pokračoval ve výstavbě a formování Digisvěta. V průběhu následující let, kdy rostla elektrická komunikační síť, tento svět pokračoval v expanzi i po vypnutí obou počítačů. Eniac by měl být příčinou, proč existuje tolik podobných a zároveň různých světů.

Historie

Ačkoliv stejně jako původ závisí historie na scénáři existují věci, které jsou do určité míry v rámci tzv. “nultého kánonu” společné napříč multi vesmírem. Jedná se o střípky z různých profilů vyprávějící o Digitálním světě nezávisle na jednotlivých sérií.

Údajně byl první svět, kterému se říká Kvantové moře. Z něj vychází všechny ostatní světy.

Lze se domnívat, že obecně na začátku byla pustina a oceán, který byl později nazván jako Netový. Později se začaly utvářet kontinenty a ostrovy. Na nich pouště, pohoří a hory, lesy, jezera, řeky či sopečné oblasti a tundry. Víceméně jde o paralelu k naší Zemi.  Začaly se objevovat první formy digitálního života. Zrodil se starověký Digisvět, kde panovaly drsné podmínky a dosáhnutí “ultimátní” úrovně se stalo zdrojem mýtů a pověstí.  Rovněž vznikaly nejrůznější skupiny, padouši a hrdinové. Rodily se legendy a starověké mýty. Tento svět je řízen programem Profecy.

Čas v Digisvětě plyne obecně zrychleně, ačkoliv jsou světy, kde je čas synchroní se Zemí.
Digimoni, kteří žili na začátku jsou známí jako staří. Jejich “potomci” posílily stará data zajištující přežití. Krom toho mají genetické údaje pocházející od těch prvopočátečních. Díky tomu můžou ovládat tajemné síly.

Bůh

Digitálnímu světu všeobecně někdo  vládne. Ať už jde o hostitelský počítač Yggdrasill obklopený Královskými rytíři nebo o velice silného Digimona na úrovni “ultimátní” nejčastěji s titulem Bůh. Některé světy můžou mít jen jakousi osobu v pozadí. Kdo ví, možná jde o nějakého člověka, co se kdysi podílel na tvorbě či nějak výrazně ovlivnil samotnou existenci tohoto binárního světa.

Cestování mezi světy

Pro většinu lidí je tento svět místo, jenž je jim skryto.  Ví o něm buď ti, kdo do něj byli nějakým způsobem povolání nebo o nějakým způsobem ovlivnili, zkoumali. Ve vzácných případech se může na Zemi vyskytnout červí díra a umožnit tak netušícímu člověku vstoupit do Digisvěta. Nicméně zdá se, že pro Digimony cestování mezi světy je celkem snadné.

Mezi světy existuje tzv. Síť, která je informační spojnicí mezi oběma vesmíry. Ta posílá údaje z našeho světa do vrstev Digisvěta. Bez ní není možné vstoupit nikam.

Digimon v našem světě

Digimony můžeme rozdělit na dvě skupiny.  První skupinu tvoří jedinci, kteří do našeho světa zavítají omylem. V druhé se nacházejí padouši, kteří chtějí ovládnout či zničit nejlépe oba dva světy naráz. Ačkoliv je Digimon inteligentní bytost, vzhledem k povaze představuje pro lidi určité nebezpečí. Jakož digitální bytost je schopna plně biologicky fungovat, a to včetně Digizměny a speciálních technik. Podle všeho Digimon nemůže zůstat v našem světě. Občas ale dojde k tzv. digitálnímu posunu a oba světy se tak dočasně stanou jedným. Přičemž dojde k zdigitalizování části našeho světa. U Digimona může nastat hmotný posůn. Jde o velmi vzácný jev.

Komentáře jsou uzavřeny.