Evoluce

Co je Evoluce?

ECulumonvoluce je prakticky vzato proces, při kterém Digimoni do sebe, přesněji do Digijádra, stahují data ze svého okolí. Pokud je jich dostatečné množství, je aktivován vývoj na další úroveň.

Základním principem tohoto vývoje je stažení a uložení určitého množství potřebných dat. Pro spuštění tohoto procesu je rovněž nutno mít požadovanou úroveň hladiny energie. Při jejím poklesu není vývoj možný.
Neexistuje jednotný koncept ohledně vývoje Digimonů, který by vysvětloval vše. Nicméně se zdá, že jsou jiné podmínky pro krátkodobý vývoj a pro dlouhodobější.

Krátkodobá evoluce nebo-li okamžitá

Můžeme tak nazvat “Digizměnu”, kdy jsou všechny podmínky ihned splněny. Podstatě je to okamžitý dočasný přechod mezi úrovněmi. Při Digizměně Digimoni mění mnoho ze svých údajů jako je druh nebo třeba velikost. Přičemž samotný vývoj je poněkud nestabilní proces. Není záruka toho, že se vždy povede. Často důvodem neúspěchu bývá nízká hladina energie.

Dlouhodobá evoluce

Je téměř totožná s krátkodobou s tím, že časové rozpětí pro získání všech potřebných údajů je mnohem větší a přechází po splnění podmínek v Digizměnu. Rovněž Digimon, který se dostane na vyšší úroveň prostřednictví dlouhodobé, na něm již zůstává.

Evoluční strom

Digimoni nemají předem nadefinované vývojové linie. V praxi to znamená, že můžeme dostat z jednoho Digimona, jednoho jedince jednoho druhu nepřeberné množství kombinací. Vývojové linie nejsou ničím vytesaným do kamene.  Spekuluje se v rámci multi vesmíru o existenci tzv. “evoluční databázi,” ke které může přistupovat kdokoliv. Naneštěstí samotná evoluce je velmi náročný proces stále obestřený závojem tajemna.

Evoluční podmínky

Můžeme jenom spekulovat na základně různých útržkových informací. Spolehlivě víme jen to, že je zapotřebí velké množství energie. Nicméně v rámci potenciálně možných vývojových linií můžeme říct, že sem bude patřit vliv prostředí, emocí, rodin…

Vliv člověka

Lidé můžou značnou mírou ovlivnit tento proces. Při spárování člověka a Digimona dochází prostřednictvím různě vypadajících digitálních zařízení k okamžité evoluci, je-li to nutné. Nicméně Digimon takto vyvinut má často pevně danou evoluční linii a až na výjimky se nemění.

Komentáře jsou uzavřeny.