V-Pet evoluční linie

Na vývoj Digimona má vliv mnoho různých věcí. Jednou z nich je i to kolik uděláte při péče chyb. Patří sem třeba nenakrmení hladového Digimona po dobu 20 minut od zavolání či nezhasnutí světla spícímu Digimonovi.

Digimona překrmíte tak, že bude odmítat další jídlo. Vyberete-li třeba možnost bitvy, zrovna když váš Digimon spí, narušíte mu tím spaní.

Dítě I

Dítě II

Dospívající

 • Agumon se vyvine z Koromon(a), pokud se jenom 3x špatně postaráte.
 • Pokud jich uděláte víc, stane se z Koromon(a) Betamon.

Dospělý

 • Pokud uděláte max tři chyby při péči o svého Digimona a budete mít trénik 32+, váš/e  Agumon se vyvine v Greymon(a).
 • Agumon se stane Tyranomon(em), když uděláte 4 a více chyb při péči, trénink 5-15, 3x ho překrmíte a až 4x mu narušíte spánek.
 • Pro Devimon potřebujete max tři chyby při péči o Agumon(a) a trénink do 31.
 • Betamon to samé, akorát trénink je 48+
 • Chcete-li, aby se váš/e  Agumon vyvinul v Meramon(a) udělejte 4+ chyb při péči, více jak 3x překrmte, až 6x mu narušte spánek a trénink mějte 16+.
 • Máte-li Betamon(a), tak chyb nedělejte více jak 3 a trénujte do 47.
 • Betamon(a) se vyvine v Aidramon,(a) když uděláte 4 a více chyb při péči, trénink bude 8-31, 3x ho překrmíte a 9+ mu narušíte spánek.
 • Sedramon se vyvine z Betamon(a), máte-li 4 a více chyb při péči, trénink bude 8-31, překrmíte ho až 4x a naopak 8x ho vyrušíte ze spaní.
 • Pokud nesplníte ani u Agumona nebo Betamon(a) požadavky potřebné pro Digizměnu v jiného Digimona, těšte se na Numenon(a).
.

Dokonalý

 • MetalGreymon se vyvine z Greymon(a), Devimona nebo Airdramon(a)okud budete mít 15 a více bitev.
 • Mamemon se vyvine z Tyranomon(a), Meramon(a) nebo Seadramon(a), pokud budete mít 15 a více bitev.
 • A pokud máte Numemon(a), bude vaším následujícím Digimonem Monzaemon, pokud budete mít 15 a více bitev.

Dítě I

Dítě II

 • Tunomon po hodině čekání.

Dospívající

 • Gabumon se vyvine z Tunomon(a), pokud se jenom 3x špatně postaráte.
 • Pokud jich uděláte víc, stane se z Tunomon(a) Elecmon.

Dospělý

 • Pokud uděláte max tři chyby při péči o svého Digimona a budete mít trénik 48+, váš/e Gabumon se vyvine v Kabuterimon(a).
 • Gabumomon se stane Garurumon(em), když uděláte 4 a více chyb při péči, trénink 5-31, 3x ho překrmíte a až 4x mu narušíte spánek.
 • Pro Angemona potřebujete max tři chyby při péči o Gabumon(a) a trénink do 47.
 • Elecmon to samé, akorát trénink je 48+
 • Chcete-li, aby se váš/e  Gabumon vyvinul v Yukidarumon(a) udělejte 4+ chyb při péči, více jak 3x překrmte, až 6x mu narušte spánek a trénink mějte 32+.
 • Máte-li Elecmon(a), tak chyb můžete udělat 4+ a trénujte 8-15, 5x překrmte a vyrušte svého Digimona více jak 5x ze spaní.
 • Elecmon se vyvine v Birdramon(a), když uděláte max 3 chyby při péči, trénink bude 0-47.
 • Whamon se vyvine z Elecmon(a), máte-li 4 a více chyb při péči, trénink 16+, překrmíte ho 6x a více a naopak 4x ho vyrušíte ze spaní.
 • Pokud nesplníte ani u Gabumon(a) nebo Elecmon(a) požadavky potřebné pro Digizměnu v jiného Digimona, těšte se na Vegimon(a).
.

Dokonalý

 • SkullGreymon se vyvine z Kabuterimon(a), Angemona nebo Birdramon(a), pokud budete mít 15 a více bitev.
 • MetalMamemon se vyvine z Garurumon(a), Yukidarumon(a) nebo Whamon(a), pokud budete mít 15 a více bitev.
 • A pokud máte Vegimon(a), bude vaším následujícím Digimonem Vademon, pokud budete mít 15 a více bitev.

Dítě I

Dítě II

 • Tokomon po hodině čekání.

Dospívající

 • Patamon se vyvine z Tokomon(a), pokud se jenom 3x špatně postaráte.
 • Pokud jich uděláte víc, stane se z Tokomon(a) Kunemon.

Dospělý

 • Pokud uděláte max tři chyby při péči o svého Digimona a budete mít trénik 48+, váš/e  Patamon se vyvine v Unimon(a).
 • Patamon se stane Centalmon(em), když uděláte 4 a více chyb při péči, trénink 5-31, 3x ho překrmíte a až 4x mu narušíte spánek.
 • Pro Orgemon(a) potřebujete max tři chyby při péči o Patamon(a) a trénink 0-47.
 • Kunemon to samé, akorát trénink je 48+
 • Chcete-li, aby se váš/e Patamon vyvinul v Bakemon(a) udělejte 4+ chyb při péči, 3x překrmte, více jak 6x mu narušte spánek, trénink 32+.
 • Máte-li Kunemon(a), tak chyb můžete udělat 4+ a trénujte 8-15, 5x překrmte a vyrušte svého Digimona více jak 5x ze spaní.
 • Kunemon se vyvine v Shellmon(a), když uděláte max 3 chyby při péči, trénink bude 0-47.
 • Drimogemon se vyvine z Kunemon(a), máte-li 4 a více chyb při péči, trénink bude 16+, překrmíte ho 6x a více a naopak 4x ho vyrušíte ze spaní.
 • Pokud nesplníte ani u Patamon(a) nebo Kunemon(a) požadavky potřebné pro Digizměnu v jiného Digimona, těšte se na Scumon(a).

Dokonalý

 • Andromon se vyvine z Unimon(a), Orgemon(a) nebo Shellmon(a), pokud budete mít 15 a více bitev.
 • Giromon se vyvine z Centalmon(a), Bakemon(a) nebo Drimogemon(a), pokud budete mít 15 a více bitev.
 • A pokud máte Scumon(a), bude vaším následujícím Digimonem Etemon(a), pokud budete mít 15 a více bitev.

Dítě I

Dítě II

 • Tanemon po hodině čekání.

Dospívající

 • Piyomon se vyvine z Tanemon(a), pokud se jenom 3x špatně postaráte.
 • Pokud jich uděláte víc, stane se z Tanemon(a) Palmon.

Dospělý

 • Pokud uděláte max tři chyby při péči o svého Digimona a budete mít trénik 48+, váš/e Piyomon se vyvine v Monochromo(a).
 • Piyomon se stane Cockatrimo(nem), když uděláte 4 a více chyb při péči, trénink 5-31, 3x ho překrmíte a až 4x mu narušíte spánek.
 • Pro Leomon(a) potřebujete max tři chyby při péči o Piyomon(a) a trénink 0-47.
 • Palmon to samé, akorát trénink je 48+
 • Chcete-li, aby se váš/e  Piyomon vyvinul v Kuwagamon(a) udělejte 4+ chyb při péči, 3x překrmte, více jak 6x mu narušte spánek, trénink 32+.
 • Máte-li Palmon(a), tak chyb můžete udělat 4+ a trénujte 8-15, 5x překrmte a vyrušte svého Digimona více jak 5x ze spaní.
 • Palmon se vyvine v Coelamon(a), když uděláte max 3 chyby při péči, trénink bude 0-47.
 • Mojyamon se vyvine z Palmon(a), máte-li 4 a více chyb při péči, trénink bude 16+, překrmíte ho 6x a více a naopak 4x ho vyrušíte ze spaní.
 • Pokud nesplníte ani u Piyomon(a) nebo Palmon(a) požadavky potřebné pro Digizměnu v jiného Digimona, těšte se na Nanimon(a).

Dokonalý

 • Megadramon se vyvine z Monochromon(a), Leomon(a) nebo Coelamon(a), pokud budete mít 15 a více bitev.
 • Picklemon se vyvine z Cockatrimon(a), Kuwagamon(a) nebo Mojyamon(a), pokud budete mít 15 a více bitev.
 • A pokud máte Nanimon(a), bude vaším následujícím Digimonem Digitamamon, pokud budete mít 15 a více bitev.

Dítě I

Dítě II

 • Pagumon po hodině čekání.

Dospívající

 • Gazimon se vyvine z Pagumon(a), pokud se jenom 3x špatně postaráte.
 • Pokud jich uděláte víc, stane se z Pagumon(a) Gizamon.

Dospělý

 • Pokud uděláte max tři chyby při péči o svého Digimona a budete mít trénik 48+, váš/e  Gazimon se vyvine v DarkTyranomon(a).
 • Gazimon se stane Cyclomon(em), když uděláte 4 a více chyb při péči, trénink 5-31, 3x ho překrmíte a až 4x mu narušíte spánek.
 • Pro Devidramon(a) potřebujete max tři chyby při péči o Gazimon(a) a trénink 0-47.
 • Gizamon to samé, akorát trénink je 48+
 • Chcete-li, aby se váš/e  Gazimon vyvinul v Tuskmon(a) udělejte 4+ chyb při péči, 3x překrmte, více jak 6x mu narušte spánek, trénink 32+.
 • Máte-li Gizamon(a), tak chyb můžete udělat 4+ a trénujte 8-15, 5x překrmte a vyrušte svého Digimona více jak 5x ze spaní.
 • Gizamon se vyvine v Flymon(a), když uděláte max 3 chyby při péči, trénink bude 0-47.
 • Deltamon se vyvine z Gizamon(a), máte-li 4 a více chyb při péči, trénink bude 32+, překrmíte ho 6x a více a naopak 4x ho vyrušíte ze spaní.
 • Pokud nesplníte ani u Gazimon(a) nebo Gizamon(a) požadavky potřebné pro Digizměnu v jiného Digimona, těšte se na Raremon(a).

Dokonalý

 • MetalTyranomon se vyvine z DarkTyranomon(a), Devidramon(a) nebo Flymon(a), pokud budete mít 15 a více bitev.
 • Nanomon se vyvine z Cyclomona(a), Tuskmon(a) nebo Deltamon(a), pokud budete mít 15 a více bitev.
 • A pokud máte Raremon(a), bude vaším následujícím Digimonem Ex-Tyranomon, pokud budete mít 15 a více bitev.

Komentáře jsou uzavřeny.