Digisvět podle anime

V tomto vesmíru byli Digimoni stvořeni koncem osmdesátých let jako experiment týkající se vývoje umělé inteligence skupinou dospívajících programátorů. Když byl projekt z důvodu nedostatků financí vypnut, primitivní digitální formy života se náhodou dostaly do Digitálního světa, kde začaly růst a vyvíjet se. Jeden z programátorů Shibumi to pozoroval a napsal algoritmus, který Digimonům umožnil vyvíjet se nad rámec svých původních specifikací a stát se tak skutečnými individuálními formami života. Nicméně, před příchodem Digimonů existovaly umělé formy života nazvané “Digignómové”. Tyto bytosti disponují tajemnými a nedefinovanými pravomocemi, které jim umožňují plnit přáním ostatních

Vzhledem k tomu, že ostatní Digimoni si nahrají do sebe data poraženého Digimona, není moc prostoru pro cyklus znovuzrození.

V průběhu shromažďování tajných informací se odnož japonské organizace SIGINT, Hypnos dozvěděla o existenci Digisvěta a jeho obyvatelé Digimony nazvala “Nekontrolovatelní”. Po nějaké době se Digimon začal objevovat v našem světě.  Pravděpodobně díky tomu, Hypnos nechtěně vytvořila slabá místa v hranici mezi  oběma světy.

Materializovaní alias realizování Digimona je proces známý jako “formující se Bio”. Tento proces začíná ve chvíli, kdy se bariéra mezi světy dočasně naruší. Digimon tak může projít skrz. Interakce obou dimenzí vytváří “mlžnou stěnu” umožňující Digimonovi syntetizovat falešné proteiny tzv. “bio proteiny” a převést se na fyzickou formu po interakci s elektromagnetickým polem Země. Tato digitální pole se mohou okamžitě utvořit na náhodných místech.

Kromě lidí z Hypnosu a Divoké party (původní programátoři) si existence Digimonů byla vědoma malá skupinka dětí říkající si “Trenéři”. Digignómové využili Shibumiho algoritmus a spojili člověka a Digimona prostřednictvím D-Arků. Stali se tak z nich partneři. Nicméně neustále narůstající konflikty mezi Digitálním světem a Reálným společně s invazí primitivního programu D-Reapera vyústily k odhalení Digisvěta široké veřejnosti.

Lidé stále vyžadují nějakým způsob přístup k Digitálnímu světu. Zde není již nutné k tomuto účelu používat digiovládač.

Podle všeho se na Zemi objevovaly náhodně, nejčastěji v opuštěných budovách. Těmi to portály nejde však cestovat zpět do Reálného světa. K tomu slouží program zvaný Archa. Shibumiho vědomí se promítalo do Digisvěta po té, co upadl do kómatu vlivem automobilové nehody. Jeho tělo bylo vidět v Digisvětě a mohl mluvit, ale byl průsvitný a jinak nemateriální. Nikde nebylo vysvětleno, jak to mohl udělat.

Digimon Frontier

V tomto vesmíru je Digitální svět rozdělen na deset oblastí, z nichž každá reprezentuje jeden prvek: Ohneň, Světlo, Led, Vítr, Blesk, Země, Dřevo, Voda, Ocel a Temnota.
Celý svět je doslova protkán železniční dopravou. Z oblasti do oblasti jezdí Trailmoni. Po porážce Digimona se

DigiWorld Map Příklad 2objevuje Digikód. Jde kód, který je většinou skryt. Krom toho jsou si navzájem propojeny železniční tratí, která umožňuje Trailmonů se mezi nimi libovolně pohybovat. Za největší zvláštností zde se dá považovat existence “Digikódu”. Jedná se o příkazový kód pro data, jenž tvoří Digisvět. Skládá se z něj absolutně všechno a je obvykle skrytý. Jakmile je však odhalen odemkne data pro následovnou manipulaci s nimi. Může být vstřebán jiným Digimonem nebo vrácen na své původní místo. Pokud se tak stane, vše se navrátí do původního stavu. Digimoni zde se znovu rodí ve vesnici Počátku, kde tentokrát najdeme Swanmon.

Kdysi dávno v počátcích starého Digisvěta vznikl spor mezi Digimoni lidského a zvířecího typu.
Tato válka byla ukončena Lucemonem, ze kterého se postupem času vyklubal tyran krutě vládnoucí nad celým Digitálním světem. To vše vedlo ke zrození skupiny Deseti bojovníků ztělesňující všech deset prvků. Po usilovné bitvě se jim ho podařilo uvěznit v Temné oblasti kdesi hluboko v samotném srdci Digisvěta.

Trojici archandělů byly pak dány Spirity dá úschovy. Cherubimon, jenž náležel ke zvířecího typu však často nesouhlasil s politkou Seraphimona a Ophanimon zastupující lidské plémě. Jeho posedlost tím, že ho chtějí zradit, zapříčinila jeho proměnu na virus. Prsty v tom neměl nikdo jiný než Lucemon. Pokusil se vyvolat novou válku, jenž nakonec skončila Seraphimonovým komatem a uvěznění Ophanimon.

 

Komentáře jsou uzavřeny.