Evoluce a její druhy

Vyzbrojená digizměna

Jedná se o druh starověké evoluce, které nejsou schopni podle všeho všichni Digimoni. K jejímu použití je obvykle zapotřebí artefakt zvaný “Digivůle”. Obvykle síla tak to vyvinutého Digimona je rovna či podprůměrná k úrovni “dospělý” nebo “dokonalý”.  Má se za to, že vznikla na počátku, kdy vývoj byl podstatě těžší než je tomu v současné době.

Ultimátní digizměna

Je typ evoluce, kdy dochází k evoluci z úrovně “dokonalý” na “ultimátní”. V Digimon Savers funguje stejně jako Warp digizměna.

Změna módu

Také zvaná jako “změna režimu”. Jedná se o schopnost měnit podobu do silnější formy stejného druhu. Při této změně se nemění úroveň a lze ji dosáhnout různými způsoby. Někdy může změna módu zároveň fungovat jako evoluce na vyšší úroveň.

Matrix Evolution

Rozdělujeme na dvě části. První část je de facto klasický vývoj za pomocí tzv. modré karty z úrovně “dospívající/dospělé” na “dokonalou”. A druhá část je fúze Digimona, nejčastěji na úrovni “dospívajícího” s člověkem, kdy ve výsledku nám vznikne jedinec na “ultimátní” úrovni. Člověk – Trenér nacházející se zcela nahý tzv. kouli Trenéra sdílí se svým Digimonem tělo. Nicméně jejich vědomí se nachází v odděleném stavu. Tento druh Digizměny lze až na výjimky provádět pouze v Digisvětě.

Spirituální digizměna

Jedná se o Digizměnu při které duše Digimona patřící k legendární desítce ovládne tělo libovolného Digimona nebo člověka pomocí artefaktu zvaný “Spirit”. Zvířecí Spiriti jsou obecně vzato silnější než lidští a hůře se ovládají. Vývoj je možné z úrovně od III do V.

Přechodná digizměna

Jedná se podstatě o přechod mezi dvěma různými druhy na stejné nebo rozdílné úrovni.
Obvykle se týká přechodu hybridních Digimonů mezi lidských a zvířecím Spiritem stejného prvku.

Dvojitá digizměna

Při tomto vývoji jsou použiti jak lidský, tak zvířecí Spirit stejného prvku.

Hyper spirituální digizměna

Tento typ Digizměny kombinuje několik libovolných Spiritů.

Komentáře jsou uzavřeny.