Evoluce a její druhy

Starověká spirituální digizměna

Jedná se o nejsilnější Spirituální digizměnu, při které se spojují všech deset spiritů dohromady. Jde o evoluci z jakékoliv úrovně nebo z člověka v Susanoomona.

Pseudo digizměna

Jedná se o Digizměnu, při které je použita umělá Digiduše nebo jiné médium pro vývoj Digimona.

Bio hybridní digizměna

Umožní člověku stát se Digimonem za pomocí digitální DNA, jež je mu vpíchnuta do těla. Ta se následovně sloučí s jeho vlastní DNA a forma Digimon může převezít vládnu nad jeho tělem a spojit s ním své síly. Data následovně opouští lidské tělo vracející se zpět do Digivejce. Člověk se nemůže již znovu vyvinout, dokud nejsou Data opět vystřiknuta.

Hyper bio extra digizměna

Jedná se o aplikaci silnějších dat v rámci předchozí Bio digizměně. V případě, že lidské tělo není schopno snést data, dotyčná osoba zemře. Nicméně takto lze získat neuvěřitelnou moc.

Planoucí digizměna

Je forma Digizměny podobná Výbušné digizměně a Změně módu. Digimonovi na úrovni “ultimátní” je poskytnuta prostřednictvím Digiduše energie, přičemž se vyvine do silnější podoby sebe sama obklopenou aurou energie. Digimon může spotřebovat všechnu svou energii až k Digivejci.
Rovněž může být použita k vyvinutí Digimona bez přítomnosti digiovladače. Pro člověka je však nebezpečná protože rychle spotřebovává jeho životní energii.

DigiXros

Tahle forma se velmi podobá Synchronizované nebo Kombinované. Narozdíl od ní, však může spojovat různé úrovně dotyčných Digimonů se zachovanými Digijádry a ve větším měřítku, tzv. DigiXros jednotka, kteří jsou obvykle pod kontrolou jednoho z kompomentních Digimonů mající nejsilnější duši. Rovněž zahrnuje atributy Změnu módu, kdy se jednotky stávají součástí něčího těla nebo zbraněmi.

DigiXros v sobě zahrnuje několik typů:

Nucený Digixros nebo-li Temný DigiXros

Digimoni jsou nuceni do DigiXrosu.

Dvojitý DigiXros

Jedná se o DigiXros provedený dvěma Generály.

Velký Digixros

Jedná se o DigiXros provedený třemi a více Generály. Lze také vytvořit Evoluční Xros.

Konečný DigiXros

Jedná se o konečnou formu DigiXrosu, který je aktivován za pomocí Kódové koruny.

Zvýšit Xros

Jedná se podstatě o omezující Xros v našem světě, kdy lze použít DigiXros na dva jedince náležící Lovci.

Uvolňující Xros a Násilně uvolňující Xros

Podstatě jde o rozpuštění DigiXrosu.

Mezi další typy patří:

XrosKombinaceZvýšit Synchronizaci.

Komentáře jsou uzavřeny.